Libros primaria

Curso: 1º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana Lengua Trimestral letra a letra Savia-14 SM 9788467567908
Lengua Valenciana Aprendre és créixer al teu costat. Llengua 1 ANAYA 9788467846355
Matemáticas Matemáticas Trimestral Savia-14 SM 9788467570182
C. Naturales Ciències de la naturalesa. Integrat Saba-14 SM 9788467570984
C. Sociales Ciències socials Integrat Saba-14 SM 9788467570977
Lengua Extrajera Big Surprise! 1. Class Book Oxford 9780194516204
Religión Religión Nuevo Kairé Savia-15 SM 9788467580839
Valores Sociales Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 1º PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Castellana Aprender es crecer a tu lado. Lengua ANAYA 9788467845372
LLengua Valenciana Llengua Trimestres Saba-14 SM 9788467570946
Matemàtiques Matemàtiques Trimestres Saba-14 SM 9788467570700
C. Naturals Ciències de la naturalesa. Integrat Saba-14 SM 9788467570984
C. Socials Ciències socials Integrat Saba-14 SM 9788467570977
LLengua Extrangera Big Surprise! 1. Class Book Oxford 9780194516204
Religión Religió Projecte Nou Kairé 16 SM 9788467584646
Valors Socials Sense llibre
Plàstica Sense llibre
Música Sense llibre

descargar

Curso: 2º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana 2º EP Lengua Castellana Trimestral Savia-15 SM 9788467575057
Lengua Valenciana Aprendre és créixer al teu costat. Llengua 2 ANAYA 9788467876185
Matemáticas 2º EP Matemáticas Trimestral Savia-15 SM 9788467575071
C. Naturals Ciències de la naturalesa. Integrat Saba-15 SM 9788467578928
C. Socials Ciències socials Integrat Saba-15 SM 9788467578911
Lengua Extrajera Big Surprise! 2. Class Book
Big Surprise! 2. Activity Book
Oxford 9780194516211
9780194516433
Religión Religión Nuevo Kairé Savia-15 SM 9788467580846
Valores Sociales Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 2º PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Valenciana 2º EP Llengua Trimestral
Saba-15
SM 9788467578881
Lengua Castellana Aprender es crecer a tu lado.
Lengua
ANAYA 9788467873924
Matemàtiques 2º EP Matemàtiques
Trimestral Saba-15
SM 9788467578904
C. Naturals Ciències de la naturalesa
Integrat Saba-15
SM 9788467578928
C. Socials Ciències socials
Integrat Saba-15
SM 9788467578911
Valencià Diccionari Valencià
Caramull inicial
SM 9788467521900
LLengua Extrangera Big Surprise! 2. Class Book
Big Surprise! 2. Activity Book
Oxford 9780194516211
9780194516433
Religió Religió Projecte Nou Kairé 16 SM 9788467584653
Valors Socials Sense llibre
Música Sense llibre

descargar

Curso: 3º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana Castellano SM 978-84-6756-9957
Lengua Valenciana Valencià.Aprendre és créixer ANAYA 978-84-678-4873-1
Matemáticas Matemáticas SM 978-84-675-69988
C. Naturales Naturalesa SM 978-84-675-76696
C. Sociales Socials SM 978-84-675-78201
Lengua Extrajera Big Surprise! 3. Class Book
Big Surprise! 3. Activity Book
Oxford 9780194516389
9780194516228
Religión Religión Nuevo Kairé
Savia-15
SM 9788467580853
Valores Sociales Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 3r PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Castellana Castellano. Aprender es crecer ANAYA 978-84-678-4770-3
LLengua Valenciana Valencià SM 978-84-675-70717
Matemàtiques Matemàtiques SM 978-84-675-70731
C. Naturals Naturalesa SM 978-84-675-76696
C. Socials Socials SM 978-84-675-78201
LLengua Extrangera Big Surprise! 3. Class Book
Big Surprise! 3. Activity Book
Oxford 9780194516389
9780194516228
Religió Religió Projecte Nou Kairé 16 SM 9788467584660
Valors Socials Sense llibre
Plàstica Sense llibre
Música Sense llibre

descargar

Curso: 4º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana Castellano SM 978-84-675-75385
Lengua Valenciana Aprendre és créixer al teu costat ANAYA 978-84-678-7948-3
Matemáticas Matemáticas SM 978-84-675-75408
C. Naturals Naturalesa SM 978-84-675-79017
C. Socials Socials SM 978-84-675-79000
Lengua Extrajera Big Surprise! 4. Class Book
Big Surprise! 4. Activity Book
Oxford 9780194516396
9780194516235
Religión Religión Nuevo Kairé
Savia-15
SM 9788467580860
Valores Sociales Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 4t PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Castellana Aprender es crecer a tu lado ANAYA 978-84-678-7752-6
LLengua Valenciana Valencià SM 978-84-675-78973
Matemàtiques Matemàtiques SM 978-84-675-78997
C. Naturals Naturalesa SM 978-84-675-79017
C. Sociales Socials SM 978-84-675-79000
LLengua Extrangera Big Surprise! 4. Class Book
Big Surprise! 4. Activity Book
Oxford 9780194516396
9780194516235
Religió Religió Projecte Nou Kairé 16 SM 9788467584677
Valors Socials Sense llibre
Plàstica Sense llibre
Música Sense llibre

descargar

Curso: 5º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana Lengua Castellana 5º SM 978 84 6756 992 6
Lengua Valenciana LLengua Valenciana 5º
Aprender es crecer
ANAYA 978 84 678 34161
Matemáticas Matemáticas 5º SM 978 84 67 5699 33
C. Naturales C de la Naturalesa 5º SM 978 84 675 70786
C. Sociales C. Socials SM 978 84 67 578232
Lengua Extrajera Big Surprise! 5. Class Book
Big Surprise! 5. Activity Book
Oxford 9780194516402
9780194516242
Religión Religión Nuevo Kairé
Savia-15
SM 9788467580877
Valores Sociales Sin libro
Cultura Valenciana Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 5é PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Castellana Aprender es crecer a tu lado ANAYA 978-84-678-4980-6
LLengua Valenciana Valencià SM 978-84-675-70724
Matemàtiques Matemàtiques SM 978-84-675-70762
C. Naturals C. de la Naturalesa SM 978 84 675 70786
C. Socials C. Socials SM 978 84 67 578232
LLengua Extrangera Big Surprise! 5. Class Book
Big Surprise! 5. Activity Book
Oxford 9780194516402
9780194516242
Religió Religió Projecte
Nou Kairé 16
SM 9788467584684
Valors Socials Sense llibre
Plàstica Sense llibre
Música Sense llibre

descargar

Curso: 6º PRIMARIA PPEC (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
LLengua Castellana Lengua Castellana 6º SM 9788467575668
LLengua Valenciana Aprendre és crèixer al teu costat ANAYA 978-84-678-3418-5
Matemàtiques Matemáticas 6º SM 9788467575675
C. Naturals C de la Naturalesa 6é SM 9788467579079
C. Socials C. Socials 6é SM 9788467579062
LLengua Extrajera Big Surprise! 6. Class Book
Big Surprise! 6. Activity Book
Oxford 9780194516419
9780194516259
Religión Religión Nuevo Kairé
Savia-15
SM 9788467580884
Valores Sociales Sin libro
Plástica Sin libro
Música Sin libro

descargar

Curso: 6é PRIMARIA PPEV (2017-18)

Área | Materia Denominación Editorial ISBN
Lengua Castellana A tu lado. Lengua 6 ANAYA 9788467880564
LLengua Valenciana LLengua. 6 Primària Saba SM 9788467578966
Matemàtiques Matemàtiques. 6 Primària Saba SM 9788467579055
C. Naturals C. de la Naturalesa 6é SM 9788467579079
C. Socials C. Socials 6é SM 9788467579062
Lengua Extranjera Big Surprise! 6. Class Book
Big Surprise! 6. Activity Book
Oxford 9780194516419
9780194516259
Religió Religió 6é Primària
Nou Kairé 15
SM 9788467584691
Valores Sociales Sense llibre
Plástica Sense llibre
Música Sense llibre

descargar